De softwaremarkt voor professioneel gebruik ontwikkelt zich met grote snelheid naarmate de bedrijven hun digitale transformatie doormaken. Dit geldt des te meer voor “martech”: de markt van softwaretechnologieën bestemd voor marketing en verkoop die een exponentiële groei beleeft. Er zijn momenteel meer dan 8.000 oplossingen verkrijgbaar tegen 150 in 2011! De andere kant van de medaille is dat er een felle concurrentie is tussen de onafhankelijke software-uitgevers, die gedwongen zijn om zo innoverend mogelijk te zijn en diensten van kwaliteit te handhaven om op voorsprong te blijven. Bovendien blijkt dat het integreren van elektronische handtekeningen in het softwareaanbod een sterk punt is om zich van anderen te onderscheiden: het is een uitstekende manier om de klanten een volledige bedrijfstool aan te bieden. Hier volgen 3 goede redenen om deze oplossing te integreren in uw aanbod.

Wat is een onafhankelijke software-uitgever?

Onder software uitgever wordt verstaan een speler op de markt die software ontwerpt en distribueert en die zijn klanten licentieovereenkomsten aanbiedt, maar zelf eigenaar blijft van de oplossing gedurende de gehele duur van het gebruik ervan. Onafhankelijke uitgevers worden ook wel ISV genoemd (voor Independent Software Vendors). Zij ontwikkelen hun software exclusief voor de verkoop ervan aan bedrijven, instellingen en particulieren. Deze tools worden meestal aangeboden als Saas (Software As A Service) en beogen de manier van werken te transformeren, met name op het gebied van marketing en verkoop.

In deze bedrijfssector kan de toegevoegde waarde van het product doorslaggevend zijn in de ogen van de klanten. Deze nemen geen genoegen met het eenvoudig implementeren van een praktische en pertinente oplossing, maar willen bovendien hun bestaan en hun processen optimaliseren om hun conversiepercentage te verhogen en de klanttevredenheid te verbeteren. Vandaar het idee om innoverende tools zoals elektronische handtekeningen te integreren in de aangeboden software-oplossingen!

Waarom zou u een elektronische handtekeningoplossing integreren in uw softwareaanbod?

Als onafhankelijke software-uitgever beschikt u met de elektronische handtekening over een innoverende oplossing die vele voordelen kan bieden aan uw klanten. En wel op drie manieren: doe hun bedrijfsprocessen te optimaliseren, hun contractualiseringsprocessen te beveiligen en deze volledig te integreren in hun eigen IT-omgeving.

Bedrijfsprocessen optimaliseren

Elektronische handtekening leveren twee grote voordelen op met betrekking tot het optimaliseren van interne processen:

  • Er wordt kostbare tijd gespaard door te voorkomen dat uw klanten hun documenten moeten exporteren om ze te laten ondertekenen (ongeacht dit gebeurt door een afdruk of door de overdracht naar een externe elektronische handtekeningoplossing). Bovendien draagt dit bij tot het verminderen van de kosten.
  • De klanttrajecten worden vloeiend doordat de gebruikscontinuïteit wordt gegarandeerd: de gebruikers kunnen de hele klantcyclus dekken met een enkele tool, tot aan het sluiten van een contract (bijvoorbeeld om een aan de software verbonden licentieovereenkomst te laten tekenen). Vooral omdat er met een efficiënte handtekeningentool op afstand overal documenten kunnen worden uitgewisseld en bevestigd met elk apparaat, zelfs offline.

Beveiliging van contractualiseringsprocessen

Een elektronische handtekening is geen vereenvoudigde of afgeknotte versie van een handgeschreven handtekening: zijn bewijswaarde is vergelijkbaar en zelfs hoger. Het is namelijk mogelijk om afhankelijk van de behoeften van de klant het handtekeningniveau (simpel, geavanceerd of gekwalificeerd), en dus het veiligheidsniveau, aan te passen aan het kritieke karakter van de uitgewisselde documenten. Bovendien is een handtekening op afstand die met behulp van een specifieke oplossing wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Europese wetgeving (eIDAS verordening) en wettelijk bindend.

Wat de gegevensbescherming betreft hebben uw klanten toegang tot een beveiligde infrastructuur, die immuun voor externe interferentie en waarin de gegevens worden opgeslagen in Europese datacenters (die dus vallen onder de EU-regels inzake de bescherming van persoonsgegevens).

Integratie in een IT-omgeving

Een handtekeningentool kan eenvoudig worden geïntegreerd in een bestaande IT-omgeving. Het is een doorslaggevende tool voor een software-uitgever wiens oplossingen in de Cloud worden gehost: de tool moet overal online toegankelijk zijn en niet alleen compatibel zijn met de dagelijks door de klant gebruikte software maar ook met zijn workflows.

Het is een oplossing sine qua non om de contractualiseringsketen te automatiseren: alle tools van het IT-systeem werken dan goed samen voor het automatiseren van de gegevensverzameling en hun integratie, en om de ondertekende documenten opgroeiende wijze te retourneren, met tijdswinst voor iedereen, zowel medewerkers als partners.Door de elektrische handtekening te integreren in uw softwareaanbod opent u de weg naar vele concurrentievoordelen: uw klanten kunnen al hun processen in het kader van klantrelaties digitaliseren, een vertrouwelijke band opbouwen met hun eigen klanten, hun conversiepercentage verhogen en – dankzij de automatisering – zich concentreren op hun kernactiviteiten. Het goede nieuws is dat de Oodrive Sign oplossing over al deze voordelen beschikt en nog vele andere voordelen heeft! Waar wacht u nog op om een kijkje te nemen?

Inscription à la newsletter

Abonnez-vous pour recevoir toutes les actualités autour du numérique de confiance

newsletter.jpg
vague-newsletter.png
Inscription à la newsletter

Abonnez-vous pour recevoir toutes les actualités autour du numérique de confiance

Oplossingen
SERVICE