Per afdeling

Risicobeheer & compliance

Governance, risicobeheer & compliance

Vandaag de dag staat compliance bovenaan de agenda van de C-suite. Uit een enquête van Gartner bleek dat 60% van de respondenten wettelijke en complianceproblemen als het op één na grootste risico in hun onderneming beschouwt. Teams die instaan voor governance, risicobeheer en compliance (GRC) hebben niet alleen nood aan productiviteitssoftware die aan alle regels voldoet, maar moeten ook procedures opstellen waarbij de regels worden nageleefd, teams opleiden, audits uitvoeren en meewerken bij onderzoeken.

Waarom Oodrive

Implementeer beleidsregels
zonder moeite

Stel inhoudsclassificaties, gebruikersmachtigingen en contentstromen in volgens jouw privacy-, bewarings- en nalevingsbeleid.

Boost de productiviteit

Ontzorg je teams met een vertrouwde, streng gecontroleerde omgeving waarin ze snel en gerust met gevoelige gegevens kunnen werken via veilige samenwerkingstools en geautomatiseerde contentflows.

Beheer de levenscyclus van gegevens
op lange termijn

Voldoe aan de wettelijke vereisten voor de bewaring van en toegang tot gegevens, zoals de juridische bewaarplicht en e-discovery. Voorkom dat gegevens per ongeluk worden verwijderd en stel permanente gegevensverwijdering in met strak gedefinieerde regels, bijvoorbeeld in het kader van het 'recht om vergeten te worden' van de AVG.

Compleet toezicht

Voldoe aan alle rapportagevereisten met aanpasbare rapporten, dashboards en nalevingsstatistieken. Onderzoek het datagebruik in je bedrijf met forensische auditsporen en metadata.

Teamwork
begint met vertrouwen

Ontdek hoe jouw onderneming gevoelige gegevens kan beveiligen zonder trager te werken.