Per afdeling

Human Resources

Human Resources

Van werknemersdossiers met persoonlijk identificeerbare informatie (PII) tot vergoedingsplannen: hr-gegevens zijn vaak erg gevoelig. Je moet niet alleen je gegevensopslag en gedeelde documenten nauwgezet onder controle houden, maar er ook voor zorgen dat je gegevens regelmatig worden gewist in overeenstemming met het wettelijke beleid.

Waarom Oodrive

Creëer productieve
en veilige hr-processen

Gebruik minder papier en automatiseer handmatige processen om sneller en efficiënter te werken. Werk met één veilige waarheidsbron en stel integraties in met de Oodrive API.

Bied kandidaten
een uitstekende ervaring

Hou toezicht op, controleer en versnel het aanwervingsproces door veilig gegevens te verzamelen, sneller due diligence uit te voeren en met volledig wettelijke elektronische handtekeningen te werken.

Vereenvoudigde
wettelijke naleving

Vereenvoudig de dataretentie, juridische bewaarplicht en e-discovery en voldoe steeds aan de vereisten voor gegevensverwijdering. Beheer werknemersdossiers en vertrouwelijke informatie met aandacht voor de tewerkstellings- en gegevensprivacywetgeving.

Vertrouwelijke
self-service

Creëer gepersonaliseerde platforms die aan alle regels voldoen om werknemers op een veilige manier toegang te geven tot hun documenten, opleidingsmateriaal en individuele gegevens, zoals hun salarispakket.

Teamwork
begint met vertrouwen

Ontdek hoe jouw onderneming gevoelige gegevens kan beveiligen zonder trager te werken.
Oplossingen
SERVICE