In tijden van onzekerheid zijn anticipatie en aanpassing meer dan ooit de hefbomen voor succes voor bedrijven. In een dergelijke context is een sleutelrol weggelegd voor IT-managers: het is hun verantwoordelijkheid om de belangrijkste toekomstige trends in kaart te brengen en de rangorde van prioriteiten vast te stellen, maar ook om de technologische oplossingen te kiezen die hun bedrijf kunnen helpen om toekomstige uitdagingen aan te gaan. Wat zijn dan de belangrijkste punten die CIO’s in 2023 in gedachten moeten houden om te anticiperen, zich aan te passen en zo het succes van hun organisatie te verzekeren?

1- Zich beter beschermen tegen cyberrisico’s

In 2023 zullen CIO’s voorzichtiger moeten zijn met het oog op toenemende cyberaanvallen. Organisaties zijn namelijk het doelwit van allerlei virtuele bedreigingen – met zeer reële gevolgen voor hun activiteiten, financiën en reputatie. Uit de Cesin-barometer blijkt bijvoorbeeld dat een op de twee bedrijven in Frankrijk in 2022 het slachtoffer is geworden van een cyberaanval. Deze situatie wordt gevoed door de digitale afhankelijkheid, het toenemende gebruik van SaaS-tools en de toenemende hoeveelheid gegevens.

Als CIO moet u het voortouw nemen en uw IT-infrastructuur versterken om de cyberdreiging voor te blijven.

In 2023 zal Cloudcomputing een belangrijk onderdeel vormen van strategieën voor bedrijfsbescherming, met name vanwege de mogelijkheden voor gegevensbeheer en -beveiliging, maar ook vanwege de grote flexibiliteit bij replicatie en opslag. In wezen kunnen in de Cloud zeer snel kopieën van derden worden gemaakt zonder dat dure hardware-infrastructuur hoeft te worden ingezet. Voor Gartner gaat het ook om het implementeren van een waar “digitaal immuunsysteem” om de cyberweerbaarheid van kritieke systemen te verbeteren en de IT-uitvaltijd te verminderen.

2- Investeren in nieuwe technologieën voor meer flexibiliteit en veerkracht

In 2023 moet de aandacht van de CIO gericht zijn op de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden om te winnen aan veerkracht en flexibiliteit. Ongeacht het niveau van digitale volwassenheid van het bedrijf, zal het belangrijk zijn om te investeren in uiteenlopende technologische componenten zoals adaptieve AI, Superapps of Metaverse (ook al blijft deze laatste twijfelachtig gezien de tegenslagen van Meta), terwijl in het oog wordt gehouden dat de begroting hiervan wordt gestroomlijnd.

Met name het onderwerp adaptieve AI verdient het om door CIO’s te worden onderzocht. De recente buzz rond ChatGPT toont niet alleen de belangstelling van organisaties in alle sectoren voor kunstmatige intelligentie, maar ook (en vooral) de marketing-, commerciële en operationele mogelijkheden van dit soort oplossingen. Adaptieve AI gaat nog verder, want dit systeem vertrouwt op real-time feedback om zijn leerproces te perfectioneren en zich aan te passen (inclusief het aanpassen van zijn eigen code). In een onstabiele economische omgeving zal dit organisaties waarschijnlijk een groot voordeel opleveren.

3- Verschuiving naar Cloudcomputing

2023 wordt definitief het jaar van de Cloud en CIO’s mogen deze trend vooral niet negeren. Volgens een studie van Gartnerzal tegen 2025 51% van het IT-budget van bedrijven geconcentreerd zijn op de Cloud (tegenover 41% in 2022), wat wijst op een echte “verschuiving naar Cloudcomputing”.

Deze versnelling is een van de gevolgen van de pandemie en de heroriëntatie van bedrijven naar een digitale dynamiek. Maar het kan ook op andere manieren worden verklaard: door het grote aanpassingsvermogen van Cloud-infrastructuren, die elastisch, zeer schaalbaar, flexibel en servicegericht zijn. Bovendien biedt de Cloud een veiligere werkomgeving dan infrastructuren ter plaatse (on-premise), met oneindig veel mogelijkheden voor bescherming: permanente beveiligingsupdates door dienstverleners, replicatieoplossingen voor gegevensopslag, mogelijk gebruik van een privécloud, enzovoort.

We kunnen daarom verwachten dat deze fundamentele trend zich voort zal zetten, waarbij bedrijven massaal naar de Cloud zullen overstappen om hun flexibiliteit te vergroten en hun infrastructuren te beveiligen. Dit is een verschuiving die CIO’s vooral niet mogen missen.

4- Inzetten op een duurzamere aanpak

Duurzaamheid verandert de strategische prioriteiten van ondernemers en dit is een (belangrijke) trend waar CIO’s in 2023 rekening mee moeten houden. Door dit te doen, verbeteren ESG-bedrijven (Environmental, Social en Governance) hun energie- en materiaalefficiëntie, ontwikkelen ze hun reputatie bij klanten positief en verbeteren ze hun merkimago. Maar ze plukken hier ook economische vruchten van: volgens Accenture presterenbedrijven die het voortouw hebben genomen in ESG-kwesties financieel beter dan hun branchegenoten en genereren ze tot 2,6 keer meer waarde voor de aandeelhouders.

CIO’s moeten op dit gebied proactief zijn, want de beschikbaarheid van gegevens is essentieel om de vooruitgang op het gebied van ESG-kwesties (Environmental, Social en Governance) te beoordelen en een fundamentele transformatie van het strategische en operationele model te stimuleren. De IT-omgeving zelf moet echter zorgvuldig worden beoordeeld om zo min mogelijk middelen te gebruiken, met name voor de verwerking van informatie.

Hier is een “Cloud first”-aanpak relevant. PwC heeft aangetoond dat 60% van de CEO’s van de grootste Amerikaanse bedrijven al een cloudomgeving gebruikt, of van plan is dat te doen, om hun ESG-inspanningen te versterken, met name met het oog op een betere rapportage en om hun doelstellingen inzake CO2-emissiereductie te halen.

Het is een bekend gegeven in de bedrijfswereld dat degenen die sneller reageren het altijd beter doen dan anderen. In 2023 is het dus zeer belangrijk voor CIO’s om hun processen flexibeler te maken en zo goed mogelijk te anticiperen op de veranderingen van morgen
– door van Cloudcomputing hun bondgenoot te maken!

Inscription à la newsletter

Abonnez-vous pour recevoir toutes les actualités autour du numérique de confiance

newsletter.jpg
vague-newsletter.png
Inscription à la newsletter

Abonnez-vous pour recevoir toutes les actualités autour du numérique de confiance

Oplossingen
SERVICE