Op 6 november 2019 lanceerden Agnès Buzyn, minister van Volksgezondheid en Nicolas Revel, Generaal directeur van de ziekteverzekering het project voor een Gedeeld medisch dossier (DMP), waartoe in 2004 was besloten. De regering wil dit instrument in de komende dagen uitbreiden onder de Franse bevolking. Doelstelling: 40 miljoen Medische dossiers openen binnen nu en 5 jaar.

In september van het afgelopen jaar presenteerde Emmanuel Macron het volksgezondheidsplan 2022 met een begroting van 3,4 miljard euro en legde hierbij voornamelijk de nadruk op het digitale aspect ervan. Hij wilde het land “een echt digitaal gezondheidsaanbod” geven. De regering besloot om 500 miljoen euro toe te kennen aan de digitale transformatie van de gezondheidssector, waarvan een gedeelte zal worden besteed aan het uitbreiden van het Gedeeld medisch dossier.

De regering stelde drie doelstellingen vast voor het transformatiebeleid van het gezondheidssysteem:

  • De online toegang bevorderen voor alle medische gegevens van elke patiënt
  • De dematerialisatie van alle artsenrecepten
  • Het delen van informatie tussen gezondheidszorger vereenvoudigen

Het Gedeeld medisch dossier is een onmisbaar instrument voor de geneeskunde van morgen

Voor Agnès Buzyn is het Gedeeld medisch dossier een “onmisbaar instrument voor de geneeskunde van morgen. Volgens de minister moet het belang ervan “voor alle Franse duidelijk zijn, zoals momenteel het geval is van de Carte Vitale“. Het Gedeeld medisch dossier zal alle gezondheidsinformatie van een patiënt bewaren en beveiligen. Het heeft als doel de preventie, coördinatie, kwaliteit en continuïteit van de zorg te bevorderen. Alle verzekerden zullen hun gezondheidsinformatie online bewaren en deze kunnen delen met gezondheidszorger van hun keuze, die hen op deze wijze beter kunnen volgen.

Het Gedeeld medisch dossier bestaat onder meer uit:

  • De ID-gegevens van de houder van het dossier
  • De historie van de zorg in het kader van de ziekteverzekering van de afgelopen 24 maanden. Deze gegevens zullen automatisch worden ingevoerd door CNAM.
  • Medische antecedenten (pathologieën, allergieën enz.)
  • Resultaten van medische onderzoeken
  • Rapporten in het kader van ziekenhuisopnames
  • Geanticipeerde richtlijnen over het levenseinde
  • De contactgegevens van familieleden in geval van nood, van een vertrouwenspersoon, van de behandelende arts en van gezondheidszorgers met bevoegdheden voor toegang tot het dossier

Het hoeft niet gedeeld medisch dossier moet vooral een vooruitgang opleveren voor de diensten aan patiënten. Het wordt al lange tijd gezien als een efficiënt antwoord op het al sinds lange tijd geconstateerd probleem dat Franse niet beschikken over de historie van hun medisch dossier. Iedereen weet dat deze situatie tot tijdverlies en verlies van informatie leidt“, aldus Agnès Buzyn in een toespraak van 6 november 2019.

Ontschotting van het gezondheidsstelsel

Met dit digitale gezondheidsboekje moet het Franse gezondheidsstelsel worden ontschot en zal de zorg worden verbeterd dankzij een gecentraliseerde verwerking van medische gegevens. Vanaf 6 november 2019 kunnen de Fransen hun eigen Gedeeld medisch dossier aanmaken op de daarvoor bestemde website. Ook kan het Gedeeld medisch dossier worden aangemaakt bij het Fonds voor primaire ziektekostenverzekering (CPAM), bij een gezondheidszorger of in een apotheek.

“De patiënten zullen op elk moment de controle hebben over de toegang tot de dienst die sterk beveiligd is. Zij kunnen informatie toevoegen (te waarschuwen personen in geval van nood, vertrouwenspersonen, richtlijnen voor het levenseinde enz.), besluiten om bepaalde documenten te verbergen en per e-mail te worden geïnformeerd telkens wanneer er een nieuw document wordt toegevoegd“, aldus de Ziektekostenverzekering.

De veiligheid van de gegevens garanderen

Gezondheidsgegevens zijn bijzonder gevoelige informatie. Zij dienen met de grootste zorg te worden verwerkt. Veiligheid staat centraal in het kader van Gedeelde medische dossiers. Alle gegevens in het dossier worden daarom versleuteld en gehuisvest bij een officieel erkend bedrijf. Om de veiligheid van de informatie te garanderen en de privacy van patiënten in acht te nemen, zullen er strenge authenticatieregels gelden voor alle gebruikers die om toegang vragen tot het Gedeeld medisch dossier. “Deze informatie kan uitsluitend worden gebruikt voor het verbeteren van uw medische follow-up. Elk ander gebruik is verboden”, verzekert de Ziektekostenverzekering op zijn website.

Inscription à la newsletter

Abonnez-vous pour recevoir toutes les actualités autour du numérique de confiance

newsletter.jpg
vague-newsletter.png
Inscription à la newsletter

Abonnez-vous pour recevoir toutes les actualités autour du numérique de confiance

Oplossingen
SERVICE