De wereld verandert en het gedrag van de consument verandert mee. Vroeger waren ze tegen het idee om online een verzekeringsovereenkomst te sluiten, maar steeds meer Fransen (36% van de ondervraagden volgens een onderzoek van Xerfi Spécific) verklaren hiertoe bereid te zijn. In feite werd de klantrelatie op het gebied van verzekeringen verplaatst naar digitale kanalen, zoals blijkt uit de exponentiële stijging van het aantal aanbiedingen op het internet. Maar deze ontwikkeling brengt nieuwe verantwoordelijkheden voor verzekeraars met zich mee, die hun klanten voortaan volledige, gebruiksvriendelijke en beveiligde inschrijvingsprocessen aanbieden. In deze context is de integratie van de elektronische handtekening niet langer meer een keuze. Waarom is dit essentieel? En hoe werkt dit? We zullen er even naar kijken.

Wat is het nut van het invoeren van elektronische handtekeningen voor verzekeringsovereenkomsten?

In de verzekeringssector zijn elektronische handtekeningen een kans voor zowel de verzekeraars als voor de verzekerden. Elektronische handtekeningen brengen het beste van twee werelden samen – het persoonlijke contact aan de ene kant en de digitale aan de andere. Dankzij een ondertekeningoplossing op afstand kan een klant zijn hele inschrijvingstraject online volgen en volledig zelfstandig te werk gaan of beginnen met de begeleiding van een adviseur en de overeenkomst sluiten met een gedematerialiseerde handtekening. In deze zin dient de digitalisering van de handtekening te worden beschouwd als een aanvullende dienst, die zijn eigen voordelen heeft zonder in te boeten op veiligheid.

De voordelen van elektronische handtekeningen in het verzekeringswezen

Vanuit het standpunt van de klant voorzien elektronische handtekeningen bij verzekeringen in de behoefte aan innoverende manieren van verbruik, die voortaan goed verankerd zijn. Een groot gedeelte van het traject vindt momenteel plaats op het internet: het zoeken naar informatie, het vergelijken van aanbiedingen, het kiezen van de juiste dekking enz. het is daarom logisch om uw klanten een middel ter beschikking te stellen waarmee ook de laatste stap online plaatsvindt: het ondertekenen van de overeenkomst. Des te meer omdat deze oplossing kan worden gebruikt om andere procedures tijdens de duur van de overeenkomst te vereenvoudigen, zoals het indienen van schadeclaims. Zo kan men zonder iemand te verhinderen de voorkeur te geven aan een “ouderwetse” relatie met een adviseur en te kiezen voor een klassieker traject, om deze toch af te sluiten met een ondertekening online.

Vanuit het standpunt van de verzekeraars brengt het implementeren van elektronische handtekeningen zowel commerciële als operationele voordelen met zich mee. De relaties met de klanten verlopen soepeler en de verwerkingstermijnen zijn korter. De basisprocessen worden geoptimaliseerd en het werk van de adviseurs vereenvoudigd. Ook staat het ondertekenen op afstand voor lagere kosten, ongeacht vanwege het niet langer gebruiken van papier, afdrukken en verzendingen per post of voor het verkorten van de termijnen, waardoor er een groter aantal dossiers kan worden beheerd.

Het ondertekenen op afstand als garantie voor de veiligheid van de verzekeringsovereenkomsten

Vele verzekeraars vinden desondanks dat de stap van het ondertekenen te gevoelig is om te worden gedematerialiseerd, voornamelijk met betrekking tot de reglementaire verplichtingen. De laatste stap van de “verkooptunnel” in de verzekeringssector blijft daarom ingewikkeld om te beveiligen.

En toch komen elektronische handtekeningen met de nodige garanties. Gedigitaliseerde handtekeningen hebben naast dezelfde bewijswaarde als handgeschreven handtekeningen drie extra beveiligingen:

  • Het verifiëren van de identiteit van de ondertekenaar via een authenticatiesysteem wanneer men de online ondertekeningstool gebruikt.
  • De garantie van de integriteit van het ondertekende document, aangezien het niet kan worden gewijzigd, of van toevoegingen worden voorzien nadat de elektronische handtekening is aangebracht.
  • Het kiezen van een passend veiligheidsniveau afhankelijk van het kritieke karakter van de te ondertekenen verzekeringsovereenkomst. Zo kunnen verzekeringspolissen voor auto’s komen woningen of gezondheid volstaan met handtekeningen van veiligheidsniveau 1; spaar- en pensioenverzekeringen met handtekeningen van veiligheidsniveau 2 of 3; en levensverzekeringen die een strenge identiteitscontrole vereisen met handtekeningen van veiligheidsniveau 4.

Op deze wijze kan het ondertekenen op afstand in een beveiligd kader plaatsvinden, waarmee de wettelijke en juridische remmen op de invoering ervan in het verzekeringswezen kunnen worden weggenomen. Waar wacht u nog op om elektronische handtekeningen op te nemen in uw bedrijfssoftware?

Inscription à la newsletter

Abonnez-vous pour recevoir toutes les actualités autour du numérique de confiance

newsletter.jpg
vague-newsletter.png
Inscription à la newsletter

Abonnez-vous pour recevoir toutes les actualités autour du numérique de confiance