De op elke computer opgeslagen gegevens kunnen verschillende formaten aannemen zoals documenten, softwarebestanden, digitale foto’s, audio- of videobestanden. Hierbij moet bovendien worden opgemerkt dat deze digitale informatie niet alleen gevoelig is voor virusaanvallen, maar ook voor software-incidenten die ze onbruikbaar kunnen maken. Om alle soorten content die op de computers zijn opgeslagen adequaat te beschermen moeten er regelmatig back-ups van deze content worden gemaakt.

Er zijn voornamelijk drie soorten back-ups die door de bedrijven kunnen worden gebruikt afhankelijk van hun behoeften. In een volledige back-up wordt er een conforme kopie gemaakt van alle op een medium opgeslagen gegevens. Een incrementele back-up kan uitsluitend bestanden opslaan die sinds de laatste back-up werden bijgewerkt. Een differentiële back-up kopieert alle gegevens sinds de laatste incrementele of volledige back-up.

De incrementele back-up en de differentiële back-up maken deel uit van de voornaamste zogenaamde “intelligente” back-upstrategieën die als voordeel hebben dat er zowel wordt bespaard op tijd als op schijfruimte. Hoewel beide methoden alleen een back-up maken van de bijgewerkte bestanden, bestaan er desalniettemin grote verschillen met betrekking tot de uitvoeringsfase en het resultaat.

Waarom kiezen voor deze twee back-upmethoden?

Een groot gedeelte van de informatie op een harde schijf van een computer verandert slechts zeer langzaam of zelfs zo nu en dan. Dit geldt met name voor het besturingssysteem, de applicaties of de vele gebruikersgegevens. In de loop van een dag of zelfs van een maand wordt er slechts een klein percentage van de informatie op een schijf of partitie gewijzigd of veranderd. Het is daarom bijzonder interessant om uitsluitend een back-up te maken van gegevens die dagelijks worden gewijzigd.

Het principe van een incrementele back-up

Met het proces van een incrementele back-up kan er een back-up worden gemaakt van het subonderdeel van een onderdeel dat sinds de laatste volledige back-up of een incrementele back-up werd gewijzigd. Vervolgens zal het proces al deze voorwerpen als opgeslagen aanmerken om onderscheid te maken tussen gegevens waarvoor al een back-up bestaat en die waarvan nog een back-up moet worden gemaakt. Met dit proces kunnen alle bronbestanden worden gezuiverd na de back-up. Een enkele delen back-up kan op deze wijze worden gedefinieerd als een logische reeks van een volledige back-up en een incrementele back-up. Met een incrementele back-up die krachtiger en sneller is dan een volledige back-up kan men zich uitsluitend richten op bestanden die werden bijgewerkt en hiervoor minder back-upruimte in beslag nemen. Om een volledige back-up te herstellen moeten alle eerdere back-ups worden gegroepeerd.

Het principe van een differentiële back-up

Met een differentiële back-up wordt er alleen een back-up gemaakt van de sinds de laatste volledige back-up bijgewerkte bestanden. Het is daarom heel normaal dat dit proces meer tijd vergt maar ook meer schijfruimte ten opzichte van een incrementele back-up. Het grootste voordeel van deze back-upcategorie is dat zij volledig betrouwbaar is, aangezien er slechts een volledige back-up nodig is om alle opgeslagen gegevens te herstellen.

Wat zijn de verschillen?

Het grootste verschil tussen deze twee soorten back-ups ligt dus in de hoeveelheid digitale informatie waarvan een back-up moet worden gemaakt en die ofwel volgens de volledige back-up of volgens de vorige back-up kan worden berekend.

Als er bijvoorbeeld twee incrementele back-ups worden gemaakt zonder enig bijgewerkt bestand, zullen er geen gegevens zichtbaar zijn in de tweede back-up.

Als er twee differentiële back-ups worden gemaakt voor eenzelfde gegeven, zullen beide back-ups identiek zijn. Bovendien kunnen de differentiële back-ups in geval van een incident de gegevens in redelijk korte tijd herstellen, terwijl bij een incrementele back-up de eerste tot de laatste back-up nodig zijn om alle informatie volledig te herstellen.

De incrementele back-up wordt bewaard in de cloud

Men hoeft geen IT-technicus te zijn om het belang van een back-up in te zien. Diefstal van een pc, een virus, één systeemstoring of incident vormen werkelijke bedreigingen voor uw informatie. Er zijn echter meerdere manieren om een back-up van uw gegevens naar de cloud te maken. Concentreer u op het essentiële en kies voor incrementele back-ups.

De voordelen van incrementele back-ups naar de cloud

Wat zou u doen als u een vlekje op uw jasje heeft en dit vlekje in één oogopslag kan worden verwijderd? Zou u het jasje in de wasmachine wassen of het vlekje zelf verwijderen? Even als er voor een klein vlekje geen volledige wascyclus nodig is, hoeft u voor het wijzigen van uw gegevens geen volledige back-up uit te voeren. Met incrementele back-ups kunt u uw gegevens snel en eenvoudig beschermen. U kunt elk uur een back-up programmeren als u dit wenst, afhankelijk van de taak. Op deze wijze beschikt u dagelijks over de laatste back-ups.

Incrementele back-ups om de bandbreedte te besparen

Voor het beschermen van op een computer opgeslagen gegevens tegen vele problemen, zoals verwerkingsfouten of natuurrampen dient het back-up mechanisme hiermee rekening te houden. Er wordt vooral aangeraden aan bedrijven om back-ups te maken van gegevens voor het minimaliseren van informatieverlies in het kader van diefstal, incidenten of storingen van het IT-systeem. Dankzij de back-upprocessen die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn kunnen bedrijven volop profiteren van vele voordelen.

Inscription à la newsletter

Abonnez-vous pour recevoir toutes les actualités autour du numérique de confiance

newsletter.jpg
vague-newsletter.png
Inscription à la newsletter

Abonnez-vous pour recevoir toutes les actualités autour du numérique de confiance

Oplossingen
SERVICE