/
/
Belgische Rode Kruis

Belgische Rode Kruis

La Croix Rouge de Belgique
Solutions offered

Het Belgische Rode Kruis wordt reactiever en efficiënter dankzij een online tool voor bronbeheer

Het Belgische Rode Kruis dat in 1894 werd opgericht is de oudste bewe-ging van de Internationale Rode Kruis – en Rode Halve Maanbeweging die uit 190 nationale bewegingen bestaat en meer dan 97 miljoen vri-jwilligers telt. Deze onderneming van openbaar belang is een referentie op het gebied van humanitaire acties. De 1.000 medewerkers zijn voort-durend actief om crisissen te voorkomen, hulp te verlenen aan mensen en het lijden te verlichten in noodsituaties.

Op dit gebied is communicatie vitaal en vindt plaats door gebruik te maken van visuele, foto- en videobronnen. Het beheren van deze bronnen in samenwerking met de lokale antennes is de taak van Manon Vomberg, Directie-assistente belast met Audiovisuele Projecten binnen het Bel-gische Rode Kruis. «De audiovisuele inhoud helpt ons om onze missies op het terrein te tonen, ongeacht het om lokale sociale acties of nood-hulpacties gaat en om het grote publiek hiervan bewust te maken. Deze inhoud vormt daarom de kern van onze communicatie.» Vandaar het be-lang om over een krachtige, creatieve en eenvoudig toegankelijke tool te beschikken voor gebruikers op lokaal niveau.

Met het implementeren van Oodrive Media beschikken Manon Vomberg en haar team voortaan over een ergonomische, praktische en intuïtieve oplossing. Dankzij het centraliseren en indexeren van de bronnen, is de toegang tot relevante media eenvoudiger en sneller dan ooit tevo-ren. Dit levert niet alleen tijdwinst maar ook een grotere efficiëntie op. «Voor mij is er geen twijfel mogelijk: Oodrive Media is de krachtigste en meest innoverende online mediatheek die men kan bedenken», bena- drukt Manon Vomberg.

Laten we even samen kijken naar de behoeften van het Belgische Rode Kruis voor het implementeren van deze nieuwe bronbeheersoplossing.

“Ten opzichte van de tools die wij eerder gebruiken is dit een verschil van dag en nacht.”
Manon Vomberg ,
Directie-assistente belast met Au-diovisuele Projecten binnen het Belgische Rode Kruis
La Croix Rouge de Belgique
La Croix Rouge de Belgique

Het beheer van visuele bronnen stroomlijnen

De activiteiten van het Belgische Rode Kruis vinden voornamelijk plaats op het terrein, waar lokale vrijwilligers foto’s maken die zij naar de afdeling Communicatie sturen. «Aangezien deze acties een sterke visuele dimensie he-bben maken wij gebruik van de beelden om te laten zien wat er zich op het terrein afs-peelt», verduidelijkt Manon Vomberg. «Maar de meeste foto’s worden met smartphones genomen: vanwege kwaliteitsproblemen en het ontbreken van beeldrechten zijn wij niet altijd zeker dat we ze kunnen gebruiken, vooral omdat hun herkomst moeilijk te achterhalen is.» Andere problemen hebben te maken met de audiovisuele inhoud die door de afdeling Communicatie wordt geproduceerd of door externe dienstverleners wordt gerealiseerd: deze inhoud is wel van hoge kwaliteit, maar houdt verband met punctuele campagnes of met een actualiteit, en moet efficiënt onder de gebruikers kunnen worden verdeeld.

« De behoefte aan een andere beheerso-plossing voor digitale bronnen is niet nieuw, maar wij hadden tijd nodig om dit te concre-tiseren. Tot op heden werden de bronnen op interne servers geplaatst en verspreid via de «album» functie van Google. De mogelijkheden om deze te delen waren beperkt, een vorm van samenwerking bestond niet en zelfs eenvoudige zoekopdrachten waren gewoon een nachtmerrie. »

We begonnen met dit nieuwe project einde 2020. Al zeer snel viel de oplossing van Oodrive in het oog: het bevatte alle functies van het door Manon Vomberg opgestelde eisenpak-ket. De bonnen worden centraal verwerkt wat het gestroomlijnd beheer van ongeveer 2 Tb aan bronmateriaal mogelijk maakt (het re-sultaat van twintig jaar bewust archiveren) en hun verspreiding versnelt. Het indexeren en zoeken zijn optimaal: de bronnen worden een-voudig en snel gevonden om ze door te geven en te benutten.

De ergonomie van Oodrive Media zorgt voor een eenvoudige start – wat een essentiële eis was voor het Belgische Rode Kruis en zijn duizenden medewerkers verspreid over het hele grondgebied.

Een eenvoudige start voor een efficiënte tool

Het inwerken van Oodrive Media was een kwestie van enkele maanden, ook al moest er meer dan anderhalf jaar gewacht worden voordat het project werd uitgevoerd: tegenslagen leiden tot het herhaalde uitstel van de on-derhandelings- en uitvoeringsfasen. Ondanks deze onderbrekingen was de begeleiding van de commerciële medewerkers en van de afdeling CSM doorslaggevend bij het communicatieteam. Ook de opleiding van de toe-komstige beheerders voor het gebruik van de tool speelde hierbij een rol.

De eindgebruikers waren al snel bekend met de tool en gebruikten hem al-sof ze deze al langer kenden. «Wij hebben alleen maar positieve feedback: iedereen kan op elk moment de bron vinden waarnaar hij/zij op zoek is. Deze eenvoudige bereikbaarheid heeft ook bijgedragen tot de keuze van Oodrive Media.» Deze eenvoud vereenvoudigt momenteel het aanleren van de tool – ondanks een klein ongemak: een beperkte mobiele compatibiliteit, wat het delen van met de smartphone gemaakte foto’s moeilijker maakt en ons verplicht hiervoor gebruik te maken van een computer. Dit is trouwens een beperking die eigen is aan Digital Asset Management tools die in wezen een meer op de desktop georiënteerde omgeving hebben.

Over het algemeen bevalt de oplossing zeer goed binnen de organisatie. «Persoonlijk is mijn favoriete functie het zoeken op trefwoorden: dit bes-paart me enorm veel tijd. Om bijvoorbeeld te zoeken naar beelden voor een specifieke activiteit heb ik minder dan 10 minuten nodig om deze te vinden en door te sturen!»

“Nu de vrijwilligers de oplossing kennen, zijn er ongeveer 4000 personen die haar regelmatig gebruiken.”
Manon Vomberg ,
Directie-assistente belast met Au-diovisuele Projecten binnen het Belgische Rode Kruis
La Croix Rouge de Belgique

Een eenvoudige start voor een efficiënte tool

Het inwerken van Oodrive Media was een kwestie van enkele maanden, ook al moest er meer dan anderhalf jaar gewacht worden voordat het project werd uitgevoerd: tegenslagen leiden tot het herhaalde uitstel van de on-derhandelings- en uitvoeringsfasen. Ondanks deze onderbrekingen was de begeleiding van de commerciële medewerkers en van de afdeling CSM doorslaggevend bij het communicatieteam. Ook de opleiding van de toe-komstige beheerders voor het gebruik van de tool speelde hierbij een rol.

De eindgebruikers waren al snel bekend met de tool en gebruikten hem al-sof ze deze al langer kenden. «Wij hebben alleen maar positieve feedback: iedereen kan op elk moment de bron vinden waarnaar hij/zij op zoek is. Deze eenvoudige bereikbaarheid heeft ook bijgedragen tot de keuze van Oodrive Media.» Deze eenvoud vereenvoudigt momenteel het aanleren van de tool – ondanks een klein ongemak: een beperkte mobiele compatibiliteit, wat het delen van met de smartphone gemaakte foto’s moeilijker maakt en ons verplicht hiervoor gebruik te maken van een computer. Dit is trouwens een beperking die eigen is aan Digital Asset Management tools die in wezen een meer op de desktop georiënteerde omgeving hebben.

Over het algemeen bevalt de oplossing zeer goed binnen de organisatie. «Persoonlijk is mijn favoriete functie het zoeken op trefwoorden: dit bes-paart me enorm veel tijd. Om bijvoorbeeld te zoeken naar beelden voor een specifieke activiteit heb ik minder dan 10 minuten nodig om deze te vinden en door te sturen!»

Oodrive Media

Een eenvoudige start

Oodrive Media vereenvoudigt het aanleren door de eindgebruikers: er is geen opleiding of begeleiding nodig !

Een betere reactiviteit

Het importeren en downloaden van bronnen verloopt zeer snel, zodat gebruikers veel kostbare tijd besparen.

Een geoptimaliseerde zoekfunctie

Dankzij het zoeken op trefwoorden zijn enkele minuten voldoende om ongeacht welke bron te vinden zonder de hele mediatheek door te bladeren.

Nu downloaden

Vul het onderstaande formulier in en download jouw gratis exemplaar.

Dank u!

Teamwork
begint met vertrouwen

Ontdek hoe jouw onderneming gevoelige gegevens kan beveiligen zonder trager te werken.